Over ons

Vereniging voor Sportgeneeskunde (VSG) is een wetenschappelijke vereniging voor sportartsen en andere artsen met interesse in sportgeneeskunde. Momenteel heeft de VSG 371 leden, waaronder 139 sportartsen, 31 aios Sportgeneeskunde en 16 sportartsen niet praktiserend. De overige leden zijn huisartsen, sociaal geneeskundigen en/of medisch specialisten met grote affiniteit dan wel deskundigheid op het gebied van de sportgeneeskunde.

De vereniging heeft als statutaire doelstelling ‘het ontwikkelen van de sportgeneeskunde in de ruimste zin des woords, het bevorderen en het bewaken van de kwaliteit bij de beoefening van de sportgeneeskunde alsmede het behartigen van de belangen van haar leden’. Deze statutaire doelstelling wordt geoperationaliseerd middels vier beleidsdoelen:

Versterken/bevorderen van de ontwikkeling van het vak/kennisdomein sportgeneeskunde;

Borgen en verbeteren van sportgeneeskundig handelen in de beroepspraktijk;

Behartigen van de beroepsbelangen van de sportartsen;

Sportgeneeskunde en sportartsen positioneren in de gezondheidszorg en profileren in de maatschappij.

Arko Sports Media B.V. is al sinds 2001 een zelfstandige kwaliteitsuitgeverij en marktleider op het gebied van vakinformatie binnen de sectoren sport, bewegen en gezondheid. Ons doel is kennis binnen de genoemde sectoren te verhogen en de overdracht van die kennis te bevorderen op een aantrekkelijke, heldere en toegankelijke manier. Want dat is dé kracht van Arko Sports Media. Het bewijs van die kracht is een indrukwekkend portfolio bestaande uit diverse vakbladen en studieboeken, websites, e-zines, multimediale platforms, studiereizen en events. Meer informatie over deze producten, reeds verschenen publicaties en events zijn terug te vinden in de categorieën.