Manuscript Manager

Artikelen voor Sport & Geneeskunde worden via Manuscript Manager ingediend, behandeld en beoordeeld. Dit online systeem, te bereiken via www.manuscriptmanager.net/sg, biedt auteurs de mogelijkheid hun manuscript aan te bieden door het te uploaden. Het peer review traject wordt vervolgens in gang gezet. Auteurs worden automatisch op de hoogte gehouden van de voortgang van het traject en geïnformeerd over de beoordeling. 

Ook algemene informatie, zoals auteursrichtlijnen en categorieën van artikelen, zijn op deze site terug te vinden.