Disclaimer

De inhoud van het online platform Sport & Geneeskunde  (verzorgt door de Vereniging voor Sportgeneeskunde en de betrokken partners) is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. We doen ons uiterste best om ervoor te zorgen dat de gepresenteerde informatie en verwijzingen actueel blijven. Wij accepteren geen aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden in de gepresenteerde informatie, noch voor schade, overlast of ongemak die voortvloeit uit of samenhangt met het gebruik van de informatie op de Nederlandse Databank Sportgezondheidszorg.

Het online platform Sport & Geneeskunde   kan niet aansprakelijk worden gesteld indien de informatie niet volledig voldoet aan juistheid, volledigheid of effectiviteit. Het gebruik van de informatie geschiedt volledig op basis van eigen risico van de gebruiker.

Het online platform Sport & Geneeskunde  mag alle documenten van de site verwijderen zonder voorafgaande aankondiging en zonder toestemming van de leveranciers van de informatie. 

Plaatsing van documenten, waarvoor de Vereniging voor Sportgeneeskunde en/of de betrokken partners nog niet over publicatietoestemming beschikken, trachten wij alleen te laten gebeuren na schriftelijke toestemming van de auteur(s).

Intellectuele eigendomsrechten 

Op alle inhoud en opmaak (zoals o.a. teksten, foto’s, beeldmateriaal en andere creaties) van platform Sport & Geneeskunde rusten rechten van intellectueel en industrieel eigendom. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van platform Sport & Geneeskunde is het niet toegestaan (delen van) de inhoud openbaar te maken, te verveelvoudigen, te scannen of anderszins te exploiteren.

Het gebruik van externe links op het online platform Sport & Geneeskunde  kan tot gevolg hebben dat u deze site verlaat. Het online platform Sport & Geneeskunde  is niet verantwoordelijk voor en heeft geen controle op de inhoud van de sites van derden die aan het online platform Sport & Geneeskunde  gekoppeld zijn.

Voor klachten, opmerkingen of bij signalering van content die inbreuk maakt op wettelijke bepalingen of inbreuk maakt op rechten van derden kunt u mailen naar:  databank@sportgeneeskunde.com

Op de website en deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.