Woensdag 23 september 2015

Zweefvlieger in beroep tegen afkeuring

Sinds 2004 wordt na afloop van een medische keuring aan de zweefvlieger de ‘medical’, ofwel het bewijs van medische geschiktheid, rechtstreeks door de keuringsarts uitgereikt. Dit is het gevolg van veranderde regelgeving, waarbij de KNVvL zelf de certificaten mag uitreiken. In die procedure is ook beschreven op welke wijze een keurling in beroep kan gaan tegen het oordeel van de keuringsarts. In de eerste beroepszaak heeft de commissie aanbevolen de uitspraak anoniem te publiceren. De uitspraak geeft duidelijk aan langs welke lijnen gedacht moet worden om een keurling te beoordelen. Uiteindelijk wordt de sportarts in het gelijk gesteld. Een casuïstiekbeschrijving.
Casuïstiekbeschrijving verschenen in Sport & Geneeskunde 2, 2007. Commissie Medische Zaken KNVvL Afdeling Zweefvliegen, Marja Osinga, Paul Michel de Grood Trefwoorden: zweefvliegen, keuring, beroep, klacht, KNVvL

x