Vrijdag 31 juli 2015

‘Zuurstofrijk’ water en sportprestatie. Ergogene claims van zuurstofrijk water kunnen niet serieus genomen worden

Ongeveer tien jaar geleden ontstond het idee dat sporters tijdens een wedstrijd veel voordeel zouden kunnen hebben bij het drinken van water met daarin extra opgeloste zuurstof (O2). Dat idee ontstond door de waarneming dat de prestatie verbetert door het inademen van extra zuurstof tijdens inspanning. Echter, om een verband te kunnen leggen tussen het ademen van zuurstof tijdens inspanning en het drinken van ‘zuurstofrijk’ water vóór de inspanning worden de werkelijke fysische en fysiologische wetten verdraaid in een uitstapje naar placeboland.
Praktijksituatie, verschenen in Geneeskunde & Sport, 39, 5, 2006. Eerder verschenen in British Journal of Sports Medicine 2006;40:740. C.A. Piantadosi. Trefwoorden: zuurstoflevering, zuurstofopname, inspanning, spier, ergogene producten.

Ongeveer tien jaar geleden ontstond het idee dat sporters tijdens een wedstrijd veel voordeel zouden kunnen hebben bij het drinken van water met daarin extra opgeloste zuurstof (O2). Dat idee ontstond door de waarneming dat de prestatie verbetert door het inademen van extra zuurstof tijdens inspanning. Echter, om een verband te kunnen leggen tussen het ademen van zuurstof tijdens inspanning en het drinken van ‘zuurstofrijk’ water vóór de inspanning worden de werkelijke fysische en fysiologische wetten verdraaid in een uitstapje naar placeboland. Gevoed door experts op het gebied van fleswater, die getuigenissen aanleveren, zijn er ruimschoots claims voorhanden betreffende de ergogene effecten van zuurstofrijk water, dat volgens de advertenties meer dan 40 keer zoveel zuurstof als normaal zou bevatten. Samenvattend: zuurstofrijk water faalt zowel bij een kwantitatieve analyse als bij praktische fysiologische onderzoeken van sportprestatie en herstel. In vergelijking met de hoeveelheid zuurstof die voor inspanning nodig is kunnen slechts minuscule hoeveelheden in drinkwater opgelost worden. Bovendien is een significante intestinale absorptie van zuurstof nooit aangetoond. Ergogene claims van zuurstofrijk water kunnen derhalve niet serieus genomen worden.