Woensdag 08 juli 2015

Zijn corticosteroïdinjecties zinvol bij patiënten met tendinopathie van de rotatorencuff?

Referaat, verschenen in Geneeskunde & Sport, 2, 2005. T.J. Schers. Trefwoorden: rotator cuff tendinosis, subacromiale injectie, xylocaïne, betamathason, corticosteroïd injectie, impingement sign
Referaat, verschenen in Geneeskunde & Sport, 2, 2005. T.J. Schers. Trefwoorden: rotator cuff tendinosis, subacromiale injectie, xylocaïne, betamathason, corticosteroïd injectie, impingement sign

Rotator cuff tendinosis is een vaak voorkomende aandoening met beduidende morbiditeit en daarmee gepaard gaande economische effecten. In dit artikel werd de hypothese onderzocht of een subacromiale injectie met xylocaïne en betamethason effectiever is dan een injectie met alleen xylocaïne om de kwaliteit van leven, ‘impingement sign’ en bewegingsuitslag te verbeteren bij patiënten met chronische rotator cuff tendinosis of een partiële scheur van de rotator cuff. De conclusie is dat betamethason niet effectiever is dan alleen xylocaïne om bij patiënten met rotatorcuff tendinosis de kwaliteit van leven, bewegingsuitslag en ‘impingement sign’ te verbeteren op de geëvalueerde tijdsintervallen. De auteurs hebben geen duidelijke verklaring voor de bescheiden vermindering van klachten na zes maanden in beide groepen. Mogelijke verklaringen kunnen zijn: 1. de vermindering is de resultante van het natuurlijk beloop; 2. het is in beide groepen het placebo-effect; 3. korte termijn effect door verdoving heeft een overdraagbaar effect op langere termijn; 4. misschien is het effect te wijten aan distensie van de subacromiale ruimte door inspuiten van 5 ml. In de kliniek worden vaak meerdere injecties gegeven. Dit effect is niet onderzocht. Verdere inventarisatie naar het effect van corticosteroïden op tendinose van de rotatorencuff in de literatuur geeft geen aanwijzingen dat deze effectief zijn. Gezien het bijwerkingenprofiel van betamethason is het dus te verkiezen om, als men voor injectietherapie kiest bij rotator cuff tendinosis, alleen xylocaïne te gebruiken, eventueel meerdere malen. Onderzoek: Alvarez CM, Litchfield R, Jackowski D, Griffin S, Kirkley A. A prospective, double-blind, randomized clinical trial comparing subacromial injection of betamethasone and xylocaine to xylocaine alone in chronic rotator cuff tendinosis. Am J Sports Med 2005;33(2):255-262.