Maandag 03 augustus 2015

Work related musculoskeletal disorders in scaffolders

Onderzoek naar bewegingsapparaatklachten bij steigerbouwers, een belangrijke bron van morbiditeit, ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid en aldus een aanzienlijke sociaal-economische last voor de gemeenschap.

In veel beroepen zijn bewegingsapparaatklachten een belangrijke bron van morbiditeit, ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid en aldus een aanzienlijke sociaal-economische last voor de gemeenschap. Dit geldt zeker voor de onderzoekspopulatie van steigerbouwers in dit promotieonderzoek. Ondanks het feit dat al veel is geïnvesteerd in onderzoek, ontbreekt nog steeds een duidelijk  beeld van de relatie tussen verschillende werkgerelateerde risicofactoren en de verschillende stadia van bewegingsapparaatklachten. In hoofdstuk 1 wordt een theoretisch model geïntroduceerd dat dient als kader voor het bestuderen van het dynamisch karakter van klachten in de tijd en het effect van werkgerelateerde risicofactoren op het voorkomen van rugklachten. De tweede doelstelling van dit promotieonderzoek is het bestuderen van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid als gevolg van lage rugklachten en het identificeren van interventie strategieën gericht op het bespoedigen van werkhervatting.