Woensdag 30 november 2016

Winnaars 2016 TulipMed Prijs voor Sportgeneeskunde - Beste artikel en beste proefschrift 2015

Traditioneel wordt tijdens het Sportmedisch Wetenschappelijk Jaarcongres de prijs voor het beste wetenschappelijke artikel en het beste proefschrift uitgereikt. De Vereniging voor Sportgeneeskunde (VSG) wil hiermee wetenschappelijk onderzoek op het gebied van sportgeneeskunde in de ruimste zin bevorderen. Dit jaar werden de prijzen uitgereikt door de directeur van TulipMed Bob Rotteveel, onder leiding van sportarts en jurylid Maarten Moen.
Nieuwsbericht nav 12e Sportmedisch Wetenschappelijk Jaarcongres 2016 over de winnaars van de TulipMed Prijs 2016. Nieuwsbericht 30-11-2016. Trefwoorden: TulipMed, prijs, proefschrift, wetenschappelijk artikel.

Traditioneel wordt tijdens het Sportmedisch Wetenschappelijk Jaarcongres de prijs voor het beste wetenschappelijke artikel en het beste proefschrift uitgereikt. De Vereniging voor Sportgeneeskunde (VSG) wil hiermee wetenschappelijk onderzoek op het gebied van sportgeneeskunde in de ruimste zin bevorderen. Dit jaar werden de prijzen uitgereikt door de directeur van TulipMed Bob Rotteveel, onder leiding van sportarts en jurylid Maarten Moen.

Beste wetenschappelijke artikel

De prijs voor het beste wetenschappelijke artikel werd gewonnen door fysiotherapeut Nick van der Horst met zijn artikel: The Preventive Effect of the Nordic Hamstring Exercise on Hamstring Injuries in Amateur Soccer Players: A Randomized Controlled Trial. Volgens Nicks onderzoek kan in het voetbal de kans op blessures aan de hamstring drie tot vier keer verkleind worden door het doen van de Nordic Hamstring Exercise. Nick ontvangt voor zijn artikel €500,-.

Beste proefschrift

In de categorie beste proefschrift winnen alle drie de genomineerden een prijs. De eerste prijs werd gewonnen door Anne Benjaminse, verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen met haar proefschrift: Motor Learning in ACL Injury Prevention. In haar proefschrift benadrukt Anne het belang van de externe focus bij het aanleren van motorische vaardigheden bij het beter spelen en tegelijkertijd het voorkomen van blessures. Ze stelt hierbij voor dat trainers en coaches bij de externe focus gebruikmaken van visuele feedback. Vooral het innovatieve karakter van het onderzoek heeft de jury doen besluiten Anne de eerste prijs van €2000,- te laten winnen.

Tweede prijs
De tweede prijs á €500,- werd gewonnen door Suzan de Jonge, verbonden aan het Erasmus MC, met haar proefschrift Midportion Achilles Tendinopathy: Incidence, Imaging and Treatment. Suzan concludeert dat achillespeestendinopathie veel voorkomt in de huisartsenpraktijk. De vermeende relatie tussen neovascularisatie en pijn kon niet worden aangetoond. Het gebruik van een nachtspalk of PRP-injectie blijkt geen meerwaarde te hebben en na 5 jaar is slechts 40% van de patiënten klachtenvrij.

Derde prijs
De derde prijs á €250,-werd toegekend aan Ellen Kemler, verbonden aan het UMC Utrecht. Ellen schreef haar proefschrift over Acute lateral ankle sprains: form functional treatment to prevention. De incidentie van acute laterale enkelbandletsels is van het jaar 2000-2010 toegenomen. Qua behandeling en recidiefkansen blijkt een brace niet beter te werken dan tape en andersom. Ellen raadt aan de voorkeur van de patiënt mee te laten wegen in de keuze voor het gebruik van een brace of tape. Dit zou de therapietrouw bevorderen.

Inzendingen 2017
Inzendingen voor de TulipMed Prijs 2017 kunnen nu al worden ingezonden tot 1 juni 2017. 

Maarten Moen benadrukte tijdens de uitreiking en de oproep tot nieuwe inzendingen nog maar weer eens dat we als Nederland trots mogen zijn op wat wij op sportmedisch wetenschappelijk gebied produceren. “We vallen wereldwijd serieus op. Ik was laatst op een congres in Zuid-Afrika en daar waren veel Nederlandse referenties, bijvoorbeeld op het gebied van de hamstring, de patellabrace en onderzoek naar de enkel. Ik vind dat indrukwekkend. Het is mooi te zien dat we de wetenschap een warm hart toedragen!”