Dinsdag 14 augustus 2018

Wetenschappelijke avond: Trainingsbelasting in relatie tot blessures bij teamsporters

Op donderdag 11 oktober wordt de laatste Wetenschappelijke avond van 2018 georganiseerd, met als thema 'Trainingsbelasting in relatie tot blessures bij teamsporters'.
Inschrijving voor de Wetenschappelijke avond 'Trainingsbelasting in relatie tot blessures bij teamsporters' is geopend.

In het kader van de deskundigheidsbevordering organiseert de SOS namens de Vereniging voor Sportgeneeskunde (VSG) ieder jaar wetenschappelijke bijeenkomsten. De vierde en tevens laatste wetenschappelijke bijeenkomst van 2018 vindt plaats op donderdag 11 oktober in Bilthoven. De bijeenkomst is geaccrediteerd voor sportartsen en huisartsen voor 3 uur. Deelname kost € 80,- voor VSG leden, € 40,- voor Aios sportgeneeskunde en € 125,- voor niet-VSG leden.

De sprekers op deze wetenschappelijke bijeenkomst houden voordrachten met betrekking tot het onderwerp 'Trainingsbelasting in relatie tot blessures bij teamsporters':

Door de voortschrijdende technologie is trainingsbelasting steeds beter te kwantificeren. Er komen door deze ontwikkelingen steeds meer data beschikbaar over de opbouw van trainingsbelasting bij teamsporters en de relatie met blessures. Prabath Lodewijks werkt als sportarts bij FC Utrecht en monitort deze trainingsbelasting ter preventie van blessures en in de opbouw van revalidatie naar return to play. Hij zal eerst een overzicht weergeven van de wetenschappelijke literatuur betreffende monitoring van trainingsbelasting en de associatie met blessures. Daarnaast zal hij praktische handvaten bieden om op een eenvoudige manier in elke tak van sport load monitoring op te zetten en te gebruiken.

Prestaties van teamsporters worden niet alleen bepaald door training, maar ook door psychosociale stressoren. Dat geldt ook voor het risico op het ontstaan van blessures. Dit blijkt uit een serie studies waarbij gekeken is naar de samenhang tussen bewegingstechniek, trainingsbelasting, trainingsherstel en psychosociale stress en herstel enerzijds en prestaties en blessures anderzijds. Henrike van der Does heeft onderzoek gedaan op dit gebied en tijdens deze wetenschappelijke avond zal ze deze resultaten presenteren. De resultaten geven indicatie dat zowel fysieke als psychologische processen in het seizoen moeten worden gevolgd om bij een disbalans bij te sturen in training of psychologische processen om blessures te voorkomen en prestaties te optimaliseren.