Maandag 14 mei 2018

Wetenschappelijke avond Duikgeneeskunde: Duikers adviseren met neurologische en/of psychiatrische stoornissen

Op donderdag 14 juni 2018 organiseert de VSG in samenwerking met de SOS een wetenschappelijke avond Duikgeneeskunde met de titel 'Duikers adviseren met neurologische en/of psychiatrische stoornissen'.
Inschrijving geopend voor wetenschappelijke avond Duikgeneeskunde op donderdag 14 juni 2018.

Jaarlijks organiseert de Vereniging voor Sportgeneeskunde (VSG) tenminste één wetenschappelijke avond, waarbij aandacht is voor duikgeneeskunde. Het keuren van sportduikers vraagt van de keurende (sport)arts bijzondere vaardigheden en goede kennis van de fysiologie en pathofysiologie van de duikgeneeskunde. De wetenschappelijke avonden duikgeneeskunde zijn vooral bedoeld ter verdieping van duikgeneeskundige kennis. Bij de editie van dit jaar op donderdag 14 juni 2018 luidt de titel 'Duikers adviseren met neurologische en/of psychiatrische stoornissen'. Tijdens deze avond staat een casus centraal.

De casus wordt gepresenteerd door Erik van de Sande, sportarts. Deze casus betreft een jongeman die op zijn 16e jaar een acute meningitis doormaakt. Hij is topsporter en duiker. Na de episode met meningitis wil hij weer duiken. In een later stadium maakt hij ook een ernstige psychiatrische ziekte door. Verschillende aspecten van neurologie en psychiatrie vormen de rode draad van de avond. Kennis van de duikfysiologie en pathofysiologie is hiervoor onontbeerlijk.

De avond wordt geopend door Mattijn Buwalda, anesthesist, die een inleiding geeft in de decompressietheorie aan de hand van praktijkvoorbeelden. Stel er komt een duiker bij u die zegt DCS te hebben opgelopen tijdens een vakantie in Thailand. Het was een square dive, 11 min op 26 msw dive op lucht, netjes binnen zijn NDL, en gradient factors 15/90. Tijdens de inleiding komen vragen aan bod zoals: Hoe werkt een Haldanian decompressiemodel? Wat zijn gradient factors, bounce dives en deep stops? Hoe stelt een duiker zijn conservatisme factor of gradient factors in? Welke factoren beïnvloeden de stikstof op- en afname nog meer maar worden niet 'gezien' door de duikcomputer?

In de volgende presentatie gaat Gerhard Visser dieper in op de pathofysiologie van DCZ, klinische verschijnselen en behandeling. Welk aanvullend onderzoek is zinvol als iemand een DCZ heeft doorgemaakt of als je iemand ervan verdenkt. Gerhard heeft een ruime ervaring als neuroloog, en is ook duikinstructeur.

De wetenschappelijke avond wordt afgesloten door Bram Querido, psychiater, die ons zal bijpraten over de laatste inzichten op het gebied van de psychiatrie.

De bijeenkomst wordt gehouden in Bilthoven en is geaccrediteerd voor sportartsen en huisartsen voor 3 uur. Er is ook accreditatie aangevraagd bij de SCAS (Stichting Certificering van Actoren in Sportgezondheidszorg) voor de (her)registratie in het register van erkende sportduikkeuringsartsen. Dit register staat open voor andere artsen, mits aan de eindtermen voor de opleiding duikgeneeskunde is voldaan. Kosten voor deze avond bedragen voor VSG-leden € 80,-, voor Aios sportgeneeskunde € 40,- en voor niet VSG-leden € 125,-.

Wilt u deze wetenschappelijke avond bijwonen? Bekijk alle informatie en het programma en  schrijf u in.