Dinsdag 24 januari 2017

Wetenschappelijke avond 9 februari 2017 - Beeldvorming en behandeling van enkelblessures

Ongeveer 40% van de enkelletsels wordt (para)medisch behandeld. Wat de beste behandeling van enkelletsel echter is, is nog onduidelijk. Feit is, dat als iemand eenmaal door de enkel is gegaan, het risico op herhaling groot is. Dit, met chronische pijn en/of enkelstabiliteit als mogelijke gevolgen. Een bewezen effectief trainingsprogramma kan dit risico verminderen. Maar, hoe zorgen we er nu voor dat sporters dit programma ook daadwerkelijk doen? Op de wetenschappelijke avond ‘Beeldvorming en behandeling van enkelblessures’ van 9 februari 2017 wordt hier antwoord op gegeven.
Aankondiging wetenschappelijke avond 'Beeldvorming en behandeling van enkelblessures' van donderdag 9 februari 2017. Trefwoorden: wetenschappelijke avond, enkel, enkelblessures, pijn, instabiliteit.

Ongeveer 40% van de enkelletsels wordt (para)medisch behandeld. Wat de beste behandeling van enkelletsel echter is, is nog onduidelijk. Feit is, dat als iemand eenmaal door de enkel is gegaan, het risico op herhaling groot is. Dit, met chronische pijn en/of enkelstabiliteit als mogelijke gevolgen. Een bewezen effectief trainingsprogramma kan dit risico verminderen. Maar, hoe zorgen we er nu voor dat sporters dit programma ook daadwerkelijk doen? Op de wetenschappelijke avond ‘Beeldvorming en behandeling van enkelblessures’ van 9 februari 2017 wordt hier antwoord op gegeven.

Sprekers
De avond wordt geopend door John van Ochten. Hij is huisarts en opleider Kaderhuisartsen bewegingsapparaat bij het Erasmus MC, afdeling huisartsgeneeskunde in Rotterdam. Daarnaast is hij gepromoveerd op het onderwerp: diagnostiek en behandeling van chronische enkelklachten na een laterale enkeldistorsie in de huisartspraktijk.

De tweede spreker is Miriam van Reijen. Voor haar promotie aan het VUmc heeft ze de effectiviteit onderzocht van twee tools die de therapietrouw moet vergroten bij het uitvoeren van een neuromusculair trainingsprogramma waarmee de kans op herhaald enkelletsel wordt verminderd.

Tenslotte vertelt Ellen Kemler, onderzoeker bij VeiligheidNL, over de behandeling en prognose van acute enkelblessures. Zij heeft in haar proefschrift twee behandelmethoden voor acuut lateraal enkelbandletsel met elkaar vergeleken: de non-rigide enkelbrace en enkeltape. Hierbij is gekeken naar het verschil in het aantal recidiefletsels dat binnen een jaar ontstaat, naar de restklachten van het letsel en naar een verschil in kosten. Ook zal zij kort ingaan op de lange termijn gevolgen van acute enkelbandletsels. 

Programma en inschrijven

Bekijk het programma voor meer informatie. Inschrijven is mogelijk via het geelgekleurde inschrijfformulier onderaan de volgende webpagina van de Vereniging voor Sportgeneeskunde.

Kosten

De kosten voor deze bijeenkomst bedragen:

  • VSG leden: € 80,-
  • Niet-VSG leden: € 125,-

Aios sportgeneeskunde: € 40,-

Maximaal aantal deelnemers

Het maximaal aantal deelnemers bedraagt 60.

Meer informatie

De organisatie van deze wetenschappelijke avond is uitbesteed aan de Stichting Opleidingen in de Sportgezondheidszorg (SOS). Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat van de SOS via telefoon 030-225 22 90 of e-mail sos@sportgeneeskunde.com (als u op het e-mailadres klikt opent een mail die u kunt versturen).

Gerelateerde informatie

Sportarts Kasper Janssen is voorzitter van de avond en heeft in 2016 een proefschrift geschreven over de preventie van ankle sprains, getiteld: ‘Ankle sprain prevention; from evidence, via practice, to the athlete.'