Donderdag 17 september 2015

‘Weldoen’: een ethisch principe belicht aan de hand van een sportgeneeskundige casus

Medisch-ethische kwesties binnen de sportgeneeskunde houden vaak verband met de bijzondere relatie die er bestaat tussen sportarts en atleet/patiënt. Zo werkt de sportarts vaak niet alleen in het belang van de sporter, maar ook in het belang van een team of organisatie waarvoor de sportarts in dienst is. Gesproken kan worden van het dilemma tussen ‘short- term gain’ versus ‘long-term risk’. In dit artikel gaan we aan de hand van een casus in op de betekenis van het principe ‘weldoen’ voor het sportmedisch handelen.
Casuïstiek, verschenen in Sport & Geneeskunde, 2, 2009. E. Schoots, I. van Hilvoorde. Trefwoorden: hardlopen, angst, vrouwen, gewichtstoename, morele waarden, eetstoornis, ethiek, Female Athlete Triad’, anorexia nervosa, autonomie,

x