Woensdag 30 september 2015

Wedstrijdroeien, een hoogstatische – hoogdynamische sport: een review van cardiale dimensies bij wedstrijdroeiers

Doel: Sporten worden ingedeeld op hypothetische gronden in statische en dynamische typen sport, op basis van percentage van maximale vrijwillige skeletspiercontractie en percentage van maximale zuurstofopname. Morfologische adaptatie bestaat uit vergroting van de interne diameter (caviteit), wanddikten en massa van de linker ventrikel (LV). Doel van deze studie is het evidence-based evalueren van de indeling van de roeisport in klasse IIIC (hoogstatisch – hoogdynamisch).
Onderzoek, verschenen in Sport & Geneeskunde, 5, 2009. V.C. de Hoog, N.M. Panhuyzen-Goedkoop. Trefwoorden: sporters, roeien, echocardiografie, morfologische adaptatie

x