Donderdag 09 juli 2015

Voorste kruisbandletsel

NOV Richtlijn, externe richtlijn gehanteerd door VSG. Evidence based.

De Vereniging voor Sportgeneeskunde (VSG) heeft diverse richtlijnen op haar website gepubliceerd. Op de website staan ook richtlijnen vermeld van externe organisaties. De VSG heeft als lid van de begeleidingscommissie een bijdrage geleverd aan de totstandkoming van deze richtlijnen.  Het initiatief voor deze richtlijn ligt bij de Nederlandse Orthopaedische Vereniging (NOV). De NOV is de wetenschappelijke vereniging van orthopedisch chirurgen in Nederland. De richtlijn is geautoriseerd op 1 januari 2011.  
De richtlijn is opgebouwd uit verschillende onderdelen:  Diagnostiek bij VKB -letsel - Lichamelijk en aanvullend onderzoek bij VKB - Uitkomstmaten voor VKB -letsel Indicatiestelling voor VKB -reconstructie Conservatieve behandeling bij VKB -letsel Chirurgische behandeling bij VKB -letsel Nazorg bij VKB -letsel