Donderdag 17 september 2015

Voeding als prestatiebepalende factor; Ontwikkelingen binnen de sportvoeding en sportdiëtetiek in Nederland

Dit artikel beschrijft in het kort de ontwikkelingen binnen de sportdiëtetiek in Nederland. Vooral de organisatorische kaders en de beroepscontextuele aspecten staan daarbij centraal. De conclusie is dat het werk van de sportdiëtist in de loop der jaren voldoende legitimatie heeft gevonden om zich te kunnen ontwikkelen tot een volwaardige discipline binnen de voedingskundige en sportmedische context.
Overzichtsartikel verschenen in Sport & Geneeskundet, 1, 2007. J. Hermans. Trefwoorden: voeding, sportvoeding, diëtetiek, sportdiëtist, sportdiëtetiek, VSN, ontwikkelingen.

x