Donderdag 15 december 2016

Vergoedingen sportarts en overige sportmedische zorg 2017 - Een overzicht

U krijgt wellicht vragen van sporters, collega’s in het veld of van nog-niet sporters over welke zorgverzekering in 2017 het beste is om sportmedische zorg (door onder andere de sportarts) te dekken. Het is van belang dat iedereen weet dat de sportarts er is voor ieder (nog niet) bewegend mens; jong en oud, recreatieve en topsporter en voor zowel minder validen als mensen met chronische ziekten zoals artrose, diabetes, kanker, hart- en vaatziekten en astma. In uw advies richting de patiënt of collega’s kunt u aangeven dat er echter wel een verschil is in vergoedingen voor diensten verricht door de sportarts (en andere sportzorgprofessionals) vanuit de basisverzekering en aanvullende verzekering. Een overzicht.
Nieuwsbericht naar aanleiding van de nieuwe zorgverzekeringen voor 2017. Trefwoorden: zorgverzekering, topsportmedische zorg, sportmedische zorg, sportarts, collectiviteit, basisverzekering, aanvullende verzekering.

Sportmedische zorg

Sportmedische zorg wordt verricht door sportartsen werkzaam bij één van de 56 Sportmedische Instellingen in Nederland. Dat de sportarts er alleen is voor topsporters is een misvatting! Iedereen kan de sportarts bezoeken. Het is belangrijk dat iedereen hiervan op de hoogte is. 

Diensten verricht door de sportarts worden vergoed vanuit zowel de basis- als aanvullende verzekering. Een overzicht.

Basisverzekering; wat wordt vergoed vanuit de basisverzekering?

Consult sportarts:

 •   Voor iedereen die klachten heeft tijdens sport, beweging of inspanning: klachten aan het bewegingsapparaat, kortademigheid, duizeligheid, hoofdpijn, maag-/darmklachten, overtraining, vermoeidheid.

•    Voor iedereen die een chronische aandoening heeft en de conditionele belastbaarheid wil of moet verbeteren.

Voor deze klachten kan iedereen bij de sportarts terecht, mits er een doorverwijzing is via de huisarts.

Aanvullende verzekering; wat wordt vergoed vanuit de aanvullende verzekering?

 •  Sportmedische onderzoeken (sportkeuringen): iemand ervaart geen klachten, maar wil prestaties verbeteren of wil weten of hij/zij een sportieve uitdaging wel aankan.

•   Sportmedische begeleiding (trainingsadvies en individueel trainingsschema op basis van uitkomsten sportmedisch onderzoek).

•   Verplichte sportkeuring door een sportbond.

Voor diensten uit de aanvullende verzekering is geen doorverwijzing nodig van een huisarts.

Grafische weergave verschil vergoedingen basisverzekering en aanvullende verzekering.

Vergoedingen voor andere sportzorgprofessionals

Naast vergoedingen voor de sportarts bieden steeds meer zorgverzekeraars vergoedingen voor andere sportzorgprofessionals, zoals sportdiëtisten, sportzorgmasseurs en sportpsychologen. Voorwaarde voor vergoeding is dat de sportzorgprofessional is gecertificeerd door de Stichting Certificering Actoren in de Sportgezondheidszorg (SCAS).

De SCAS houdt zich bezig met het onpartijdig vaststellen van de vakbekwaamheid van professionals en instellingen die zich richten op de begeleiding van sporters en de behandeling van sportblessures.

Vergelijk pakketten

Het loont echt om de aanvullende pakketten van de zorgverzekeraars te vergelijken. Dat werk neemt Sportzorg.nl, de voorlichtingswebsite van alle sportartsen in Nederland, geïnteresseerden graag uit handen. Sportzorg heeft dan ook een overzicht gemaakt met hierin vergoedingen voor sportzorg uit de aanvullende verzekering. U kunt hiernaar verwijzen!