Donderdag 20 augustus 2015

Veilig Zweefvliegen

De bundel Veilig Zweefvliegen bevat de integrale tekst van alle artikelen over vliegveiligheid die in een periode van ruim twaalf jaar het blad Thermiek zijn verschenen.
VSG archiefnummer N00407

Vliegerschap -en daarmee de veiligheid - is een combinatie van kennis, ervaring en gezond verstand. Ervaring doe je op door te vliegen. Daar ligt vooral een taak voor de zweefvliegclubs. De Afdeling Zweefvliegen van Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart vervult een coordinerende rol bij de inhoud en de standaardisatie van de opleidingen. Op het gebied van kennis levert de Afdeling Zweefvliegen een wezenlijke bijdrage door het uitgeven van leerboeken over theorie en praktijk van het zweefvliegen. Kennis wordt ook overgebracht door het blad Thermiek. De bundel Veilig Zweefvliegen bevat de integrale tekst van alle artikelen over vliegveiligheid die in een periode van ruim twaalf jaar het blad Thermiek zijn verschenen.