Dinsdag 28 juli 2015

Veilig handelen bij sportgerelateerde hersenschuddingen

Sportgerelateerd licht traumatisch hersenletsel (in de populaire literatuur beter bekend als een hersenschudding) is zeer veel in de publiciteit sinds de Gezondheidsraad hierover eind 2003 een uitgebreid advies heeft gepubliceerd.
Onderzoek, verschenen in Geneeskunde & Sport, 39, 4, 2006. D.A. van Kampen, M.L. Lovell, R.L. Diercks. Trefwoorden: hersenschudding, commotio cerebri, neuropsychologische testen, traumatisch hersenletsel

Sportgerelateerd licht traumatisch hersenletsel (in de populaire literatuur beter bekend als een hersenschudding) is zeer veel in de publiciteit sinds de Gezondheidsraad hierover eind 2003 een uitgebreid advies heeft gepubliceerd. Men maakt zich zorgen over de gevolgen van licht traumatisch hersenletsel. Bij de laatste grote conferenties over dit onderwerp (in Wenen en Praag) zijn neuropsychologische testen geduid als een zeer waardevol hulpmiddel bij de diagnostiek en begeleiding, vooral vanwege het feit dat een atleet zijn symptomen vaak niet betrouwbaar aangeeft. Wanneer men zich enkel richt op de zelfgerapporteerde symptomen is de kans aanzienlijk dat de atleet terugkeert naar wedstrijdniveau alvorens volledig hersteld te zijn. Dit stelt hem of haar bloot aan potentieel ernstig hersenletsel. Het doel van deze studie is onderzoek te doen naar de sensitiviteit van zelfgerapporteerde symptomen en neuropsychologische testen voor het diagnosticeren van licht traumatisch hersenletsel. Hiervoor werden middelbare scholieren en studenten twee dagen na een op het sportveld vastgesteld licht traumatisch hersenletsel neuropsychologisch getest en klinisch ondervraagd over hun symptomen. Deze scores werden statistisch vergeleken met hun persoonlijke ‘baselinescore’ van voor de klap tegen het hoofd. Drieënnegentig procent van de atleten had twee dagen na het licht traumatische hersenletsel, significante toename in symptomen dan wel significante afwijkingen in de neuropsychologische testresultaten. Vierenzestig procent van de atleten rapporteerde twee dagen na het licht traumatische hersenletsel symptomen; 83 procent vertoonde afwijkingen bij neuropsychologisch onderzoek. De toevoeging van neuropsychologische testen leidt tot een toename in sensitiviteit van 29 procent. Deze studie toont aan dat het gecombineerd gebruik maken van zelfgerapporteerde symptomen en neuropsychologische testen leidt tot een toegenomen sensitiviteit (93 procent) voor het diagnosticeren van licht traumatisch hersenletsel. Bovendien bleek dat uitsluitend zelfrapportage van symptomen onbetrouwbaar is voor de diagnostiek.