Woensdag 30 september 2015

Trends in sportdeelname in Nederland over de periode 1979-2007

Dit artikel belicht de belangrijkste trends in sportdeelname in Nederland over de jaren 1979-2007, op basis van de gegevens van het Aanvullend Voorzieningengebruik Onderzoek en de Survey Integratie Minderheden.
Onderzoek, verschenen in Sport & Geneeskunde, 5, 2009. C.B.M. Kamphuis, R. van den Dool, A. Tiessen-Raaphorst, K. Breedveld. Trefwoorden: sportdeelname, etniciteit, sociaaleconomische status, gehandicapten, epidemiologie

Dit artikel belicht de belangrijkste trends in sportdeelname in Nederland over de jaren 1979-2007, op basis van de gegevens van het Aanvullend Voorzieningengebruik Onderzoek en de Survey Integratie Minderheden. Van de Nederlandse bevolking van 6-79 jaar sportte in 2007 78% minimaal eens per jaar en 65% minimaal twaalf keer per jaar. Tussen 1979 en 2007 is de sportdeelname gegroeid met gemiddeld achttien procentpunten (daarbij zijn fietsen en wandelen niet meegerekend). Sportdeelname onder niet-westerse allochtonen, 65-plussers, groepen met een lage sociaaleconomische status en gehandicapten is in de afgelopen jaren gestegen, maar nog altijd (veel) lager dan in de bevolking als geheel. Beleid en interventies ter bevordering van de sportdeelname zouden zich dus vooral op deze groepen moeten richten.

  • Wilt u dit artikel inzien? Stuur dan een mail naar vsg@sportgeneeskunde.com en vraag de uitgave van het magazine op.