Maandag 20 juli 2015

Trends in sportblessures op de Spoedeisende Hulp-afdeling 1989-1998

In vergelijking met de periode 1989 -1993 treedt in de periode 1994 -1998 een belangrijke daling op in de incidentie van sportblessures die op de Spoedeisende Hulp afdeling behandeld zijn.
Onderzoeksartikel, verschenen in Geneeskunde & Sport, 3, 2001. W. Schoots. Trefwoorden: sportblessures, sportparticipatie, sportbeoefening, epidemiologie

In vergelijking met de periode 1989 -1993 treedt in de periode 1994 -1998 een belangrijke daling op in de incidentie van sportblessures die op de Spoedeisende Hulp afdeling behandeld zijn. Deze daling wordt vooral bepaald door een dalende trend in het aantal Spoedeisende Hulp behandelingen vanwege veldvoetbalblessures. Ook een andere traditionele sport als volleybal laat een sterke daling zien. Tegenover deze daling zien we een sterke toename van het aantal SEH-behandelingen bij het skaten en het karten. Het lijkt er sterk op dat deze trends in sportblessures samenhangen met veranderingen in de sportbeoefening. Algemene tendensen in de sportbeoefening zijn onder meer een teruglopend aantal seniorenleden bij een aantal traditionele sporten. Daartegenover staat een tendens van een toename van het aantal juniorenleden. Hoewel het percentage sportbeoefenaren stijgt, daalt het percentage sporters dat wekelijks sport. Die daling zien we vooral in de leeftijdsgroep 20-34 jaar.