Maandag 24 augustus 2015

Toegankelijkheid sportmedische zorg voor topsporters

De toegankelijkheid van medische zorg is voor topsporters van cruciaal belang om op een gezonde manier topprestaties te kunnen leveren. Het onderzoek 'toegankelijkheid van sportmedische zorg voor topsporters' is opgezet in opdracht van de NOC*NSF AtletenCommissie en mede mogelijk gemaakt door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en NOC*NSF.
VSG Archiefnummer N00388

De toegankelijkheid van medische zorg is voor topsporters van cruciaal belang om op een gezonde manier topprestaties te kunnen leveren. Het onderzoek 'toegankelijkheid van sportmedische zorg voor topsporters' is opgezet in opdracht van de NOC*NSF AtletenCommissie en mede mogelijk
gemaakt door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en NOC*NSF.

Het onderzoek heeft als doel een beeld te krijgen van:
1. de omvang en de kosten van het beroep op sportmedische zorg;
2. de ervaringen van topsporters met het huidige zorgaanbod;
3. de financiële aspecten van de toegankelijkheid van sportmedische zorg.

Op basis van een uitvoerige enquête onder topsporters is een inventarisatie
gemaakt van de bovengenoemde drie aspecten van medische zorg.