Maandag 03 augustus 2015

To AGE or not to age: The effect of physical activity and advanced glycation end-products (AGEs) on the vasculature in older individuals

Onderzoek naar de (gecombineerde) effecten van Alagebrium (is een medicijn: 'advanced glycation end-product (AGE-) crosslink breaker') en van sporten op het functioneren en op de structuur van bloedvaten bij gezonde oudere personen.

Het belangrijkste doel van dit proefschrift luidt als volgt: meer inzicht krijgen in de (gecombineerde) effecten van Alagebrium (is een medicijn: 'advanced glycation end-product (AGE-) crosslink breaker') en van sporten op het functioneren en op de structuur van bloedvaten bij gezonde oudere personen. De belangrijkste conclusie van het onderzoek is dat de gunstige effecten van Alagebrium bij mensen nader onderzocht moet worden. Momenteel is het onvoldoende bewezen dat Alagebrium de gezondheid van hart en bloedvaten bij gezonde ouderen of bij patiënten verbetert. Daarnaast moet het verband tussen de AGEs in het bloed en de AGEs in de weefsels nader onderzocht worden in de hoop dat dit kan leiden tot een geschikt geneesmiddel om hart- en vaatziekten te verminderen. Van sporten zijn de gunstige effecten voor hart en bloedvaten reeds aangetoond in verschillende patiëntengroepen en bij gezonde personen. Ondanks dat 1 jaar sporten geen effect had op de vaatfunctie en vaatstijfheid, lieten de deelnemers in ons onderzoek een verbetering zien van hun lichamelijke conditie en van het risicoprofiel op het ontstaan van hart- en vaatziekten. Lichamelijke beweging en sporten zijn voor alle leeftijden van groot belang ter bevordering van de gehele gezondheid. Het is dus nooit te laat om te beginnen met sporten.