Woensdag 29 juli 2015

Tibiofemoral kinematics following successful anterior cruciate ligament reconstruction using dynamic multiple resonance imaging

Samenvatting van het artikel ‘tibiofemoral kinematics following successful anterior cruciate ligament reconstruction using dynamic multiple resonance imaging’ (Logan MC, Williams A, Lavelle J, Gedroyc W, Freeman M. Am J Sports Med 2004;32(4):985-992..) ]
Referaat, verschenen in Geneeskunde & Sport, 37, 5, oktober 2004. T. Schers. Trefwoorden: ACSM, voorste kruisbandreconstructie, kinematica, MRI

Het doel van de voorste kruisbandreconstructie is om de instabiliteit van het kniegewricht te reduceren en daarmee de normale tibiofemorale kinematica te herstellen. Het is nog onduidelijk of een succesvolle voorste kruisbandreconstructie de normale tibiofemorale kinematica herstelt en dit geassocieerd is met een goed resultaat. Het doel van dit onderzoek was derhalve om de kinematica van de knie na voorste kruisbandreconstructie met open access MRI te bekijken. Tien opeenvolgende patiënten met een geïsoleerde voorste kruisbandreconstructie (hamstring-graft) werden onderzocht. De tibiofemorale beweging van de geopereerde en de niet-geopereerde knie werd bij iedere patiënt vastgelegd met open access MRI, terwijl de knie belast werd tussen 0-90° flexie. De sagittale laxiteit werd eveneens bepaald door de Lachmann-test te doen terwijl de knieën gescand werden. Uit dit onderzoek bleek dat de relatie tussen tibia en femur op elk flexiemoment anders was bij de geopereerde in vergelijking met bij de niet-geopereerde knie: de laterale tibia was 5 millimeter meer anterieur bij de geopereerde knie. De voorachterwaartse laxiteit was hetzelfde bij de geopereerde en niet-geopereerde knie. Dit onderzoek laat zien dat voorste kruisbandreconstructie de sagittale (voorachterwaartse) laxiteit terugbrengt tot normale waarden, maar niet de normale tibiofemorale kinematica herstelt, ook niet na een goed operatieresultaat.

Logan MC, Williams A, Lavelle J, Gedroyc W, Freeman M.
Am J Sports Med 2004;32(4):985-992.

  • Klik hier om naar de pagina te gaan over het originele onderzoek op PubMed.