Vrijdag 03 november 2017

The young athlete’s heart - An electrocardiographic challenge

 

Het plots overlijden van een jonge sporter is een zeer aangrijpende gebeurtenis! Als een jonge sporters plots komt te overlijden ligt hier meestal een onderliggend cardiaal lijden aan ten grondslag. Om deze cardiale afwijkingen op te sporen bestaat er sinds 2006 een cardiale screening voor jonge sporters waarbij ook een rust-ECG wordt gemaakt (Lausanne aanbevelingen). De ECG criteria die in deze aanbevelingen werden geadviseerd zijn er in totaal 5 keer vernieuwd, waarbij de laatste editie in februari van dit jaar (2017) is verschenen (de Internationale ECG criteria). Alle gepubliceerde ECG criteria hebben maar enkele differentiaties op basis van de karakteristieken van de sporter.
In dit proefschrift wordt de impact van de verschillende karakteristieken van de sporters (leeftijd, geslacht, sport blootstelling) op het sporters ECG besproken. We concluderen dat we momenteel nog steeds ongedifferentieerde normaalwaarde referenties gebruiken, terwijl er veel aanwijzingen zijn dat er op basis van de karakteristieken van de sporter er verschillende normaal verdelingen zijn. We adviseren dan ook het gebruik van een meer gepersonaliseerde vorm van geneeskunde waarbij normaal waardes meer gedifferentieerd zijn en meer passend bij de karakteristieken van de patiënt/sporter.

Lees het proefschrift.