Maandag 07 augustus 2017

The Thermoregulatory Burden of Running; Prevalence and Predictability of Hyperthermia, Setpoint Alterations, and Heamostatic Balance

Dit proefschrift richt zich op thermoregulatie tijdens hardlopen. Na het behandelen van de algemene principes van thermoregulatie tijdens inspanning wordt onderzocht hoe vaak hyperthermie (een kerntemperatuur hoger dan 40°C) voorkomt na het lopen van een 15-km hardloopwedstrijd. Tevens worden factoren geïdentificeerd die significant kunnen voorspellen in hoeverre de kerntemperatuur tijdens inspanning zal stijgen. In de opvolgende hoofdstukken wordt de rol onderzocht van afzonderlijke systemen die invloed hebben op, of beïnvloed worden door de kerntemperatuur tijdens inspanning. Allereerst wordt onderzocht in hoeverre pro-inflammatoire cytokines welke aangrijpen op het hypothalame temperatuursetpoint een rol spelen in de stijging van de kerntemperatuur tijdens inspanning. Voorts wordt in een beschrijvende pilotstudie onderzocht of elite rolstoeltennis atleten met een dwarslaesie een grotere kans hebben op warmte-gerelateerde gezondheidsproblemen vergeleken met elite rolstoeltennis atleten zonder dwarslaesie. Als laatste worden de potentiële effecten van een verhoogde kerntemperatuur op het stollingssysteem beschreven.

Dit proefschrift richt zich op thermoregulatie tijdens hardlopen. Na het behandelen van de algemene principes van thermoregulatie tijdens inspanning wordt onderzocht hoe vaak hyperthermie (een kerntemperatuur hoger dan 40°C) voorkomt na het lopen van een 15-km hardloopwedstrijd. Tevens worden factoren geïdentificeerd die significant kunnen voorspellen in hoeverre de kerntemperatuur tijdens inspanning zal stijgen.

In de opvolgende hoofdstukken wordt de rol onderzocht van afzonderlijke systemen die invloed hebben op, of beïnvloed worden door de kerntemperatuur tijdens inspanning. Allereerst wordt onderzocht in hoeverre pro-inflammatoire cytokines welke aangrijpen op het hypothalame temperatuursetpoint een rol spelen in de stijging van de kerntemperatuur tijdens inspanning. Voorts wordt in een beschrijvende pilotstudie onderzocht of elite rolstoeltennis atleten met een dwarslaesie een grotere kans hebben op warmte-gerelateerde gezondheidsproblemen vergeleken met elite rolstoeltennis atleten zonder dwarslaesie. Als laatste worden de potentiële effecten van een verhoogde kerntemperatuur op het stollingssysteem beschreven.

Klik om het proefschrift 'The Thermoregulatory Burden of Running; Prevalence and Predictability of Hyperthermia, Setpoint Alterations, and Heamostatic Balance' in te zien.