Woensdag 30 september 2015

The GALM effect study; changes in physical activity, health and fitness of sedentary and underactive older adults aged 55-65

Proefschrift (2009), geschreven voor wetenschappers en andere geïnteresseerden in beweegstimulering bij ouderen. Auteur: Jong, De, J., Rijksuniversiteit Groningen, evidence based informatie. Aard van de informatie: onderzoek.

Ondanks een hoop voordelen van lichamelijk actief zijn, is een groot deel van de Nederlandse populatie ouderen nog steeds onvoldoende of geheel lichamelijk inactief. Dit was de aanleiding om het Groninger Actief Leven Model (GALM) te ontwikkelen. Het doel van GALM is om sedentaire en onvoldoende lichamelijk actieve ouderen in de leeftijdscategorie van 55-65 jaar te stimuleren tot deelname aan sportieve activiteiten. Na een persoonlijke deur-aan-deur benadering vindt een fitheidstest plaats met daaropvolgend het GALM sportprogramma. Dit sportprogramma is gebaseerd op een biologisch-evolutionaire speltheorie en principes uit de sociaal-cognitieve theorie. In de periode 1997-2005 zijn er meer dan 552.000 personen benaderd, meer dan 55.700 personen getest en meer dan 41.310 personen zijn gaan deelnemen aan het GALM sportprogramma. Het doel van het huidige onderzoek is de effecten van deelname aan het GALM sportprogramma op lichamelijke activiteit, gezondheid en fitheid te bepalen.