Maandag 17 augustus 2015

The epidemiology of soccer injuries in a new perspective

Voetbal is in Nederland de meest populaire tak van sport. Dit heeft als gevolg dat blessurepreventie bij deze sport sterk in de belangstelling staat. H. Inklaar onderzocht wat begin jaren negentig in de literatuur bekend was over de incidentie, etiologie en preventie van blessures. Vervolgens onderzocht hij welke factoren bepalend zijn voor het krijgen van een blessure.
Proefschrift (1995), geschreven voor wetenschappers en ander geïnteresseerden in blessures bij voetbal. Auteur: Inklaar, H., Universiteit Utrecht, evidence based informatie. Blessure locatie: onderste extremiteit, dijbeen, knie en enkel. Type letsel: distorsies peesletsel. Sporttak: Voetbal. Aard van de informatie: onderzoek.

Voetbal is in Nederland de meest populaire tak van sport. Dit heeft als gevolg dat blessurepreventie bij deze sport sterk in de belangstelling staat. H. Inklaar onderzocht wat begin jaren negentig in de literatuur bekend was over de incidentie, etiologie en preventie van blessures. Vervolgens onderzocht hij welke factoren bepalend zijn voor het krijgen van een blessure. Het onderzoek werd verricht bij twee amateurvoetbalverenigingen. Aangetoond werd dat de kans op een blessure het sterkst afhankelijk was van het spelniveau van het team waarin de voetballer speelt. Ook de ernst en de vorm van de blessure waren aan het spelniveau gerelateerd. In vervolg hierop werd onderzocht welke blessures bij de sportmedische afdeling van de KNVB werden gepresenteerd. Uit dit onderzoek bleek dat knie- en enkeldistories en tendopathieëen van de bovenbeenmusculatuur het meest problematisch zijn. Hoe spelers uiteindelijk met blessures omgingen was afhankelijk van het belang en het karakter van de wedstrijd. De conclusie van dit onderzoek was dat vooral bewustwording van spelers en trainers ten aanzien van sportief gedrag en spelregelkennis prioriteit heeft als primaire preventie van blessures.

  • Wilt u dit proefschrift inzien? Stuur dan een mail naar vsg@sportgeneeskunde.com met het verzoek om de contactgegevens van de auteur.