Woensdag 29 juli 2015

The effects of massage on delayed onset muscle soreness (DOMS)

De term DOMS wordt doorgaans gebruikt bij spierpijn als gevolg van excentrische overbelasting. Deze veroorzaakt structurele schade in de spiercellen.
Referaat, verschenen in Geneeskunde & Sport, 3, 2003. T. A. I. Roest, sportmasseur. Trefwoorden: spierpijn, overbelasting, sportmassage, effectiviteit, neutrofielen, DOMS

De term DOMS wordt doorgaans gebruikt bij spierpijn als gevolg van excentrische overbelasting. Deze veroorzaakt structurele schade in de spiercellen. Verder raakt de ionenbalans in de spier verstoord en ontstaat er een  ontstekingsreactie doordat chemo-attractanten neutrofielen naar de beschadigde spier leiden. De neutrofielen hechten zich aan het endothelium van naastgelegen bloedvaten (adhesie) en treden dan de spier binnen alwaar fagocytose optreedt. Als deze reactie te heftig is, kan het spierweefsel verder worden aangetast. De structurele- en  ontstekingsschade activeren type III en IV pijnreceptoren en veroorzaken DOMS. In de literatuur wordt gesuggereerd dat tijdige massage de adhesie van neutrofielen en daarmee het ontstaan van de ontstekingsreactie en DOMS wellicht zou kunnen afremmen. De conclusie van Hilbert et al. luidt dat massage geen invloed lijkt te hebben op de ontstekingsreactie, wat ook wordt ondersteund door de uitkomsten van de functietesten. Bij eerder onderzoek werd er wél een verband gevonden tussen gegeven massages en het gehalte circulerende neutrofielen. Hilbert et al. betwijfelen of dit gehalte correleert met de mate van adhesie en noemen de wenselijkheid van meer duidelijkheid over verdeling en gedrag van neutrofielen in vervolgonderzoek. De verklaring voor het gevoelde verschil in intensiteit van de spierpijn is in lijn met de gedachte dat massage wellicht meer een psychologisch dan een direct fysiologisch effect geeft. Uit eerder onderzoeken bleek al dat massage zorgt voor verbeterde slaappatronen, verhoogde endorfine- en serotonine-gehaltes en minder productie van stresshormonen (o.a. cortisol). Voor de praktische relevantie is het jammer dat de uitgevoerde massages kort waren in vergelijking met wat gangbaar is bij sportmassages in Nederland. Verder waren de oefeningen kort met zeer hoge intensiteit, terwijl massage in de praktijk meer wordt toegepast bij langdurige inspanning. Publicatie: Hilbert JE, Sforzo GA, Swensen T. The effects of massage on delayed onset muscle soreness. Br J Sports Med 2003;37:72-75.