Woensdag 30 september 2015

The effects of hand cycling on physical capacity in persons with spinal cord injury

Proefschrift (2009), geschreven voor wetenschappers en andere geïnteresseerden in trainbaarheid van dwarslaesiepatienten. Auteur: Valent, L.J.M., Vrije Universiteit Amsterdam, evidence based informatie. (chronische) Aandoening: Dwarslaesie. Type letsel: ruggenmergletsel. Sporttak: fietsen. Aard van de informatie: onderzoek.

Het verlies van motorische (sensorisch en autonome) functies als gevolg van een dwarslaesie leidt over het algemeen tot een verlaagde fitness als wel een verminderd niveau van fysieke activiteit in het dagelijkse leven. Het is door de beperkte spiermassa dan ook lastig voor personen met een dwarslaesie om fit en gezond te blijven, mede gezien het feit dat zij extra gevoelig zijn voor secundaire gezondheidsklachten. Bovenstaande geldt vooral voor personen met een tetraplegie vanwege de geringe actieve spiermassa van de armen en romp en de verstoorde bloedsomloop  als gevolg van autonoom disfunctioneren. Dit proefschrift is gericht op training met de synchroon (de parallelle cranks bewegen in fase) aangedreven aankoppelbare handbik. Handbike wordt beschouwd als een geschikt alternatief trainingsmiddel ter verbetering van de fysieke capaciteit van personen met een dwarslaesie tijdens en na de revalidatie.