Donderdag 30 juli 2015

The effects of exercise and nutrition on muscle fuel selection

Een proefschrift dat een reeks studies beschrijft waarbij effecten onderzocht zijn van inspanningsintensiteit, training status en voeding op de opslag en de oxidatie van de verschillende substraatbronnen in het menselijk lichaam.

Dit proefschrift beschrijft een reeks van studies waarbij effecten onderzocht zijn van inspanningsintensiteit, training status en voeding op de opslag en de oxidatie van de verschillende substraatbronnen in het menselijk lichaam. De afgelopen jaren zijn de stabiele isotoop technieken, gebruikt om substraat oxidatie te quantificeren, verder verbeterd door de toepassing van directe metingen van 13C gelabeld substraat gebruikt in combinatie met de acetaat correctie factor.

  • Wilt u dit item inzien? Stuur een mail naar vsg@sportgeneeskunde.com.