Woensdag 30 september 2015

The Dutch Diving Fitness Test; defining the normal ranges of a test battery

In 2000 is in schoonspringen een Nederlandse fitheidstest geïntroduceerd (Dutch Diving Fitness Test). Mede op basis van het testresultaat worden beginnende schoonspringers ingedeeld in een lesgroep “recreatief” of “wedstrijdgericht”. De test is overgenomen uit Mexico. Het doel van dit onderzoek is referentiewaarden vast te stellen voor Nederlandse schoolkinderen.
Onderzoek, verschenen in Sport & Geneeskunde, 2, 2009. W.O. Zimmermann. Trefwoorden: schoonspringen, fitheidstest, kinderen, selectie

x