Maandag 10 augustus 2015

Tennisblessures: voorkomen, etiologie en preventie

Er is een systematisch literatuuronderzoek verricht in drie elektronische databestanden (publicaties vanaf 1966) om relevante artikelen met betrekking tot tennisblessures te vinden. Negenendertig casusbesprekingen, 49 laboratoriumonderzoeken, 28 beschrijvende epidemiologische en drie analytische epidemiologische onderzoeken werden gevonden.
Overzicht, verschenen in Geneeskunde & Sport, 39, 5, 2006. Eerder vesrchenen in British Journal of Sports Medicine 2006;40:415-423. B.M. Pluim, J.B. Staal, G.E. Windler, N. Jayanthi. Trefwoorden: tennis, blessures, blessureregistratie

Er is een systematisch literatuuronderzoek verricht in drie elektronische databestanden (publicaties vanaf 1966) om relevante artikelen met betrekking tot tennisblessures te vinden. Negenendertig casusbesprekingen, 49 laboratoriumonderzoeken, 28 beschrijvende epidemiologische en drie analytische epidemiologische onderzoeken werden gevonden. De belangrijkste bevindingen van dit literatuuronderzoek waren: 1. Er is een grote variatie in de gerapporteerde incidentie van tennisblessures. 2. De meeste blessures zijn gelokaliseerd in de onderste extremiteiten, gevolgd door de bovenste extremiteiten en de romp. 3. Er zijn nauwelijks longitudinale cohortonderzoeken verricht die de relatie tussen risicofactoren en het optreden van tennisblessures onderzocht hebben (odds ratio’s, relatieve risico’s en hazard ratio’s). 4. Er zijn geen gerandomiseerde klinische trials gevonden die blessurepreventiemaatregelen voor tennis onderzocht hebben. Er zijn meer methodologisch goede onderzoeken nodig om de etiologie van tennisblessures beter te begrijpen, met als uiteindelijk doel om zinvolle strategieën te ontwikkelen ter voorkoning van tennisblessures.