Vrijdag 03 juli 2015

Surveillance and priority-setting; Where to start in preventing home and leisure accidents?

Proefschrift (2001), S. Mulder, Vrije Universiteit Amsterdam, evidence based. Trefwoorden: preventie, sportongevallen, ongevallen.

Het doel van dit proefschrift is het bepalen van de mogelijke rol van registratiegegevens bij het selecteren van die (privé-)ongevallen waarvoor preventie het meest gewenst is. Daartoe wordt nagegaan of ook enquête-onderzoeken een rol kunnen spelen bij het stellen van prioriteiten, welke waarde gegevens over directe medische kosten en internationale vergelijkingen kunnen spelen bij prioriteitsstelling en hoe de resultaten van de diverse epidemiologische indicatoren voor prioriteitsstelling gecombineerd kunnen worden.