Donderdag 30 juli 2015

Surgery of the rheumatoid elbow joint and its evaluation

Bij 20-50% van de patiënten met langdurige reumatoïde artritis wordt de elleboog aangetast. Indien bij RA patiënten met ernstige gewrichtsbeschadiging van de elleboog conservatieve therapie op den duur onvoldoende verbetering geeft, kan operatief worden ingegrepen.

Reumatoïde arthritis (RA) is een chronische ziekte die gekenmerkt wordt door gewrichtsontstekingen en beschadiging, hetgeen pijn  en functieverlies met zich meebrengt. Uiteindelijk wordt bij 20-50% van de patiënten met langdurige RA de elleboog aangetast. Indien bij RA patiënten met ernstige gewrichtsbeschadiging van de elleboog conservatieve therapie op den duur onvoldoende  verbetering geeft, kan operatief worden ingegrepen. De twee belangrijkste ingrepen die overwogen worden zijn een synovectomie (SYN), ook wel 'schoonmaakoperatie' genoemd, of plaatsing van een kunstgewricht, een prothese (TEA, Totale Elleboog Arthroplastiek). Welke ingreep te verkiezen is, is onduidelijk. Hiervoor is vergelijkend onderzoek noodzakelijk, waarbij de resultaten van beide ingrepen op een gestandaardiseerde manier met elkaar worden vergeleken, gebruikmakende van de hiervoor geschikte uitkomstmaten.  In dit proefschrift wordt onderzocht wat de juiste onderzoeksopzet, effect- of uitkomstmaten zijn en wordt een meetinstrument waarmee de elleboogfunctie van RA patiënten op een eenvoudige wijze vastgelegd kan worden getoetst.

  • Wilt u dit item inzien? Stuur een mail naar vsg@sportgeneeskunde.com