Woensdag 23 september 2015

Sudden cardiac events in athletes; the SPORTCOR initiative

Proefschrift (2010), geschreven voor wetenschappers en andere geïnteresseerden in plotselinge hartdood. Auteur: Beus, De, M.F., Universiteit Utrecht, Julius Center for Health, UMC Utrecht, evidence based informatie. Type letsel: hart en vaten. Aard van de informatie: onderzoek

Regelmatig bewegen en sporten is gezond en verlaagt de kans op vele aandoeningen, waaronder hart- en vaatziekten. Echter, inspanning kan bij mensen met een (vaak nog niet bekende) hartziekte een hartstilstand uitlokken. Een hartstilstand bij sporters is een dramatische gebeurtenis die gelukkig zelden voorkomt, maar onontkoombaar een grote impact heeft. Dit heeft geleid tot een wereldwijde discussie over de mogelijkheden van screenen. Screenen van sporters heeft als doel sporters met een grote kans op een hartstilstand op te sporen en hen een gericht advies te geven. Dit advies kan afkeuring voor competitieve sportdeelname beteken. Zowel de American Heart Association (AHA) als de European Society of Cardiology (ESC) hebben aanbevelingen gedaan voor de screening van sporters. Beide organisaties adviseren sporters te onderzoeken door middel van anamnese en lichamelijk onderzoek. De ESC aanbeveling, het zogenaamde Lausanne protocol, omvat in tegenstelling to de AHA ook een electrocardiogram, ECG (“hartfilmpje”). Het in dit proefschrift beschreven onderzoek richt zich op de volgende vragen: Hoe vaak komen sportgerelateerde hartstilstanden voor? Wat is de oorzaak en wat is de prognose van sportgerelateerde hartstilstanden? Voorts is onderzocht of ECG kenmerken van sporters anders zijn dan die van niet-sporters en of het nuttig is het ECG routinematig te gebruiken bij screening van sporters.

  • Wilt u dit proefschrift inzien? Stuur dan een mail naar vsg@sportgeneeskunde.com met het verzoek om de contactgegevens van de auteur.