Dinsdag 28 juli 2015

Succesbepalende factoren in topsport: vergelijkende voorstudie tussen Vlaanderen en Nederland

Topsport is per definitie ‘citius, altius, fortius’. Het wordt steeds moeilijker om zich internationaal te onderscheiden van andere landen. Een efficiënt en effectief beleid wordt in deze context nog belangrijker dan ooit.
Onderzoek, verschenen in Geneeskunde & Sport, 35, 5, 2002. P. de Knop, V. de Bosscher. Trefwoorden: topsportbeleid, benchmarking, prestatiebepalende factoren, internationaal topsportsucces

Topsport is per definitie ‘citius, altius, fortius’. Het wordt steeds moeilijker om zich internationaal te onderscheiden van andere landen. Een efficiënt en effectief beleid wordt in deze context nog belangrijker dan ooit. Er is in de literatuur nog maar weinig bekend over de invloed van beleidsfactoren op topsportprestaties. Wel werd veel onderzoek verricht naar de invloed van macro-economische factoren van een land, zoals het Bruto Nationaal Product, de populatie, oppervlakte, etc. Ook werd onderzocht hoe de persoonlijke prestaties van een atleet door psychologische, technische en tactische training kunnen worden verbeterd. De prestaties van Vlaanderen in de internationale kampioenschappen en Olympische spelen zijn ondermaats. Vaak worden hiervoor het beleid en de politiek met de vinger gewezen. Maar eigenlijk weten we niet wat het precieze effect van het beleid op de prestaties is. Uit een vergelijking met andere, beter presterende landen kan men leren over de efficiëntie van het eigen beleid. In dit artikel wordt een overzicht gegeven van de stand van zaken met betrekking tot het wetenschappelijke onderzoek over succesbepalende beleidsfactoren van topsport. Vervolgens zal het Vlaams topsportbeleid worden getoetst aan dat van Nederland dat in het verleden reeds getoond heeft een belangrijke partner te zijn in de internationale sportwereld. Dit artikel geeft een aanzet tot een verder doorgedreven benchmarking van het Vlaamse topsportbeleid.