Donderdag 23 juli 2015

Subacromiaal pijnsyndroom van de schouder

NOV Richtlijn, externe richtlijn gehanteerd door VSG. Evidence based.

De Vereniging voor Sportgeneeskunde (VSG) heeft diverse richtlijnen op haar website gepubliceerd. Op de website staan ook richtlijnen vermeld van externe organisaties. De VSG heeft als lid van de begeleidingscommissie een bijdrage geleverd aan de totstandkoming van deze richtlijnen. 

Het initiatief voor deze richtlijn ligt bij de Nederlandse Orthopaedische Vereniging (NOV). De NOV is de wetenschappelijke vereniging van orthopedisch chirurgen in Nederland. De richtlijn is geautoriseerd op 8 februari 2013. 

De richtlijn is opgebouwd uit verschillende onderdelen: 
Prognose SAPS
Preventie van SAPS
Fysieke diagnostiek SAPS
Beeldvormende diagnostiek SAPS
Meetinstrumenten SAPS
Conservatieve behandeling van SAPS
Operatieve behandeling voor SAPS
Patiëntenperspectief SAPS

In het patiëntenperspectief adviseert de werkgroep aan behandelaars om patiënten met een uitgebreid letsel van de rotator cuff duidelijk voor te lichten over de te verwachten resultaten.