Maandag 01 mei 2017

Striking the right balance; Effectiveness of Anti-Doping Policies

Om te bepalen of het huidige anti-dopingbeleid effectief is, zijn wetenschappelijke gegevens onontbeerlijk. De belangrijkste parameter hierbij is de mate waarin dopinggebruik voorkomt. De huidige gegevens wijzen er op dat 4-39% van de topsporters bewust doping gebruikt om de sportprestatie te verbeteren. Dit percentage varieert aanzienlijk tussen verschillende groepen sporters. Hiernaast blijkt uit een eerste analyse van de juridische gegevens van het Wereld Anti-Doping Agentschap dat in ongeveer 40% van de dopinggevallen sprake is van een verminderde verantwoordelijkheid aan de kant van de sporter. Het bestaande anti-dopingraamwerk zou deze situatie op verschillende manieren moeten proberen te verbeteren. Hoe staat het er met het huidige anti-dopingbeleid voor? Dit proefschrift geeft inzicht.

Een diepgaande discussie over de effectiviteit van bestaande anti-dopingmaatregelen wordt al langere tijd gemist. In dit proefschrift wordt de zoektocht naar antwoorden op deze centrale
onderzoeksvraag geleid door (i) de mate van dopinggebruik, (ii) de effectiviteit van dopingmiddelen en -methoden om sportprestaties te beïnvloeden en (iii) de gevolgen van het bestaande beleid voor sporters.

 Bekijk het proefschrift.