Donderdag 20 augustus 2015

Sportzorg op de kaart - een ruimtelijke verkenning van vraag naar en aanbod van sportzorgaanbieders aan Nederland

Sportzorg op de kaart is een regionale verkenning van vraag naar en gebruik van sportzorg. Met behulp van sportparticipatiegegevens van 15 grote sporten geven we een beeld van het regionaal spreidingspatroon van sporten en daarmee van de verwachte vraag naar sportzorg die daaruit voortvloeit. Dit rapport is een uitwerking van de wens in de Nota Sport, Bewegen en Gezondheid (2001) van VWS om de potentiele vraag naar sportzorg in kaart te brengen.
VSG Archiefnummer N00779

Sportzorg op de kaart is een regionale verkenning van vraag naar en gebruik van sportzorg. Sportzorg is zorg die specifiek gericht is op behoud, herstel en bevordering van de gezondheid van de sportende en bewegende populatie. De sportzorgaanbieder, zoals een sportarts of een sportfysiotherapeut, kan door zijn specifieke kennis een belangrijke rol spelen voor mensen met een blessure. We richten ons met name op de curatieve aspecten van de sportzorg. Met behulp van sportparticipatiegegevens van 15 grote sporten geven we een beeld van het regionaal spreidingspatroon van sporten en daarmee van de verwachte vraag naar sportzorg die daaruit voortvloeit.

Dit rapport is een uitwerking van de wens in de Nota Sport, Bewegen en Gezondheid (2001) van VWS om de potentiele vraag naar sportzorg in kaart te brengen. Daarnaast staat het rapport in nauwe relatie met de site www.sportzorg.nl.

Dit rapport maakt deel uit van de reeks Volksgezondheid Toekomst Verkenningen (VTV). Naast het samenvattende rapport 'Gezondheid op koers? (VTV-2002) zijn verschillende andere themarapporten verschenen over uiteenlopende onderwerpen.  Bovendien maken drie websites deel uit van de VTV: Het nationaal Kompas Volksgezondheid (www.nationaalkompas.nl), de Nationale Atlas Volksgezondheid (www.zorgatlas.nl) en de Kosten-Van-Ziekten-website (www.kostenvanziekten.nl)

Klik om dit rapport in te zien.