Donderdag 30 juli 2015

Sports massage after eccentric exercise

Samenvatting van het artikel ‘sports massage after eccentric exercise’ (Jönhagen S, Ackermann P, Eriksson T, Saartok T, Renström PA. Am J Sports Med 2004;32(6):1499-1503.) Sportmassage wordt veel toegepast bij atleten. Echter, weinig studies laten een effect zien. De hypothese die in dit onderzoek getest werd was dat sportmassage het herstel na excentrische training kan verbeteren.
Referaat, verschenen in Geneeskunde & Sport, 37, 5, oktober 2004. T. Schers. Trefwoorden: ACSM, sportmassage, excentrische oefeningen.

Sportmassage wordt veel toegepast bij atleten. Echter, weinig studies laten een effect zien. De hypothese die in dit onderzoek getest werd was dat sportmassage het herstel na excentrische training kan verbeteren. Het onderzoek was opgezet als een prospectieve gerandomiseerde klinische trial. Zestien proefpersonen verrichtten 300 excentrische contracties van de m. quadriceps, waarbij eerst het ene been en daarna het andere been getraind werd. Hierna werd één been gemasseerd, waarbij het andere been als controle diende. De proefpersonen werden gedurende drie dagen één maal per dag gemasseerd. De maximale kracht werd getest met een Kin-Com dynamometer; de functie werd getest met een éénbenige vertesprong. Pijn werd geëvalueerd middels de VAS-score. Het onderzoek liet een duidelijk kracht- en functieverlies van de m. quadriceps zien direct na de training en op de derde dag na de training. Massage had geen invloed op de duur en mate van pijn en ook niet op het kracht- en functieverlies van de m. quadriceps. De eindconclusie was dat sportmassage het herstel na excentrische training niet kon verbeteren.
Dit betekent dat aardig wat tijd bespaard kan worden!

Jönhagen S, Ackermann P, Eriksson T, Saartok T,
Renström PA. Am J Sports Med 2004;32(6):1499-1503