Dinsdag 25 augustus 2015

Sportradiologie: stand van zaken in Nederland en België

In dit artikel wordt getracht inzicht te geven in de huidige rol van de sportradiologie in Nederland en België. De toenemende vraag naar de radiologie en dan met name MRI en echografie bij de begeleiding van (top)sporters vraagt toename van de expertise bij radiologen (in opleiding) met betrekking tot sportblessures, centralisatie van expertise, veelvuldig multidisciplinair overleg en herkenning van de technische beperkingen van de verschillende radiologische technieken.
Overzichtsartikel verschenen in Sport & Geneeskunde & Sport, 1, 2007. M. Maas, J.L. Gielen. Trefwoorden: radiologie, echografie, MRI, topsporter, radioloog, fysiotherapeut, sportarts, multidisciplinair

x