Vrijdag 31 juli 2015

Sportmedische Praktijk - Ruptuur van de tibialis-anteriorpees. Een case report en overzicht van de literatuur

Een ruptuur van de tibialis-anteriorpees is een aandoening die slechts weinig beschreven is. Onbekendheid met de aandoening leidt ertoe dat de diagnose vaak in een laat stadium gesteld wordt. In dit case report wordt een patiënt beschreven met een subcutane ruptuur. Daarnaast wordt een literatuuroverzicht gegeven van de klinische bevindingen, aanvullende diagnostiek en keuze voor conservatieve of chirurgische behandeling.
Casuïstiek, verschenen in Geneeskunde & Sport, 36, 5, 2003. J.L. Tol, F. Nusse, R. S. Breederveld, D. Roos van Raadshoven. Trefwoorden: enkeldistorsie, persisterende klachten, verminderde dorsaalflexie, subcutaan

Een ruptuur van de tibialis-anteriorpees is een aandoening die slechts weinig beschreven is. Onbekendheid met de aandoening leidt ertoe dat de diagnose vaak in een laat stadium gesteld wordt. In dit case report wordt een patiënt beschreven met een subcutane ruptuur. Daarnaast wordt een literatuuroverzicht gegeven van de klinische bevindingen, aanvullende diagnostiek en keuze voor conservatieve of chirurgische behandeling.