Donderdag 30 juli 2015

Sportmedische Praktijk – Ruimte innemend proces van de kuit, niet altijd maligne

Weke delen zwellingen na een trauma komen regelmatig voor op het spreekuur van de sportarts. Zeker wanneer dit een lang bestaand probleem blijkt te zijn is verdere diagnostiek raadzaam en zinvol.
Casuïstiek, verschenen in Geneeskunde & Sport, 34, 4, augustus 2001. Th.C. de Winter, C.H.R. Bosman, W.G. Wassenaar Trefwoorden: intramurale sportgeneeskunde, chirurgie, MRI

Weke delen zwellingen na een trauma komen regelmatig voor op het spreekuur van de sportarts. Zeker wanneer dit een lang bestaand probleem blijkt te zijn is verdere diagnostiek raadzaam en zinvol. De coördinatie van de multidisciplinaire aanpak en diagnostische inzet kan geschieden door de sportarts, zeker waar deze werkt in een intramurale setting. Deze ziektegeschiedenis van een gezonde man met een fors intramusculair ingekapseld hematoom, die na analyse operatief behandeld wordt is daareen goed voorbeeld van.