Donderdag 30 juli 2015

Sportmedische praktijk - Occlusie van de arteria iliaca externa rechts bij een marathonloper

Er volgt een casusbespreking van een 45-jarige gezonde man met een occlusie van de arteria iliaca externa rechts, welke voor vasculaire reconstructie in onze kliniek kwam na een marathonwedstrijd. Uit de literatuur is een iliacaal vasculair probleem bij wielrenners bekend. Er zijn slechts enkele casuïstische mededelingen over occlusies bij marathonlopers.
Casuïstiek, verschenen in Geneeskunde & Sport, 1, 2001. E.M.J. Mesters, A.G.A. Spelde. Trefwoorden: Sport & Geneeskunde, occlusie, arteria iliaca externa, bekkenslagader, marathonloper, slagader, verstopping, oorzaken, behandeling

Er volgt een casusbespreking van een 45-jarige gezonde man met een occlusie van de arteria iliaca externa rechts, welke voor vasculaire reconstructie in onze kliniek kwam na een marathonwedstrijd. Uit de literatuur is een iliacaal vasculair probleem bij wielrenners bekend. Er zijn slechts enkele casuïstische mededelingen over occlusies bij marathonlopers. Er wordt een theoretische beschouwing gegeven over de eventuele causaliteit. Vervolgens worden de chirurgische interventie en de nabehandeling besproken.