Donderdag 30 juli 2015

Sportmedische Praktijk – Malunion van de fibula na een enkelfractuur

Inadequate repositie na enkelvork fracturen van het type Weber B en C kan chronische enkelklachten veroorzaken. Door de verbreding van de enkelvork kunnen speling van de talus en instabiliteit ontstaan.
Casuïstiek, verschenen in Geneeskunde & Sport, 2, 2001. A.E.M. Vervoort, R.E.H. van Cingel, C.N. van Dijk. Trefwoorden: verbrede enkelvorkfractuur, Weber, chronische instabiliteit, correctie-osteotomie

Inadequate repositie na enkelvork fracturen van het type Weber B en C kan chronische enkelklachten veroorzaken. Door de verbreding van de enkelvork kunnen speling van de talus en instabiliteit ontstaan. Op lange termijn kan dit tot vervroegde artrose leiden, zodat adequate diagnostiek en behandeling (een correctie-osteotomie) van groot belang zijn. Een verbreding van de enkelvork leidt tot chronische klachten en op termijn tot artrose. In dergelijke gevallen is een correctie osteotomie geïndiceerd.Aan de hand van twee patiënten zullen de diagnostiek en therapie van een verbrede enkelvork besproken worden.