Dinsdag 12 juli 2016

Sportmedische ergometrie bij een SMI

Doel van deze richtlijn is om met elkaar toe te werken naar een meer uniforme uitvoering en verwerking van ergometriegegevens. De richtlijn is van opzet niet te vergelijken met de andere sportgeneeskundige richtlijnen die gericht zijn op veel voorkomende blessures die binnen de sportgeneeskundige praktijk worden gezien. De richtlijn sportmedische ergometrie bij een SMI biedt een kader voor de uitvoering van de sportmedische ergometrie binnen de sportmedische instellingen.
VSG Richtlijn, monodisciplinaire richtlijn (2012). H. Smid, VSG Evidence based, expert opinion. Trefwoorden: ergometrie, cardiorespitoir, hart, cardio, monodisciplinair, richtlijnen

De Vereniging voor Sportgeneeskunde (VSG) heeft diverse richtlijnen op haar website gepubliceerd.

De expertgroep, verantwoordelijk voor de opstelling van de richtlijn, is samengesteld uit een sportarts en vijf consulenten (allen sportarts).

Inhoud richtlijn:

Introductie

Hoofdstuk 1 Achtergronden bij ergometrisch onderzoek

1.1 Algemene doelstelling
1.2 'De Standaard': Ergometrie als onderdeel van een groot sportmedisch onderzoek
1.3 Ergometrie als onderdeel van een 'aangepast sportmedisch onderzoek'
1.4 Doel van deze monodisciplinaire richtlijn

Hoofdstuk 2 Uitvoering van ergometrisch onderzoek

2.1 Uitvoerend personeel
2.2 Ruimte en apparatuur 
2.3 Indicatiestelling
2.4 Contra-indicaties 
2.5 Vooronderzoek klant
2.6 Voorbereiding klant
2.7 Belastingprotocollen
2.8 Meting en registratie van gegevens
2.9 Einde test en afbreekcriteria

Hoofdstuk 3 Interpretatie van gegevens en verslaglegging

3.1 (Sport)medische belastbaarheid van hart en circulatie
3.2 Cardiorespiratoire fitheid
3.3 Verslaglegging

Bronnen en verder lezen