Donderdag 17 september 2015

Sportmedische advisering aan sporters onder 35 jaar volgens het Lausanne protocol

Het Lausanne protocol is bedoeld om sporters met aangeboren en/of verworven hartaandoeningen met een verhoogd risico op acute hartdood op te sporen en verder te begeleiden in het traject van verder onderzoek, sportadvisering/sportgeschiktheidsbeoordeling en behandeling. In deze richtlijn wordt ingegaan op de sportmedische advisering aan sporters onder 35 jaar volgens het Lausanne protocol.
VSG Richtlijn, monodisciplinaire richtlijn (2014). VSG.Trefwoorden: cardiovasculaire screening, acute hartdood, hartaandoeningen, monodisciplinair, richtlijnen, sportcardioloog

De Vereniging voor Sportgeneeskunde (VSG) heeft diverse richtlijnen op haar website gepubliceerd. Bij de monodisciplinaire richtlijnen zijn de werkwijzen voor cardiovasculaire screening inclusief herziene beoordelingscriteria (2013) opgenomen. Deze zijn opgesteld door de Werkgroep Cardiovasculaire Screening en sport. Het Lausanne protocol is bedoeld om sporters met aangeboren en/of verworven hartaandoeningen met een verhoogd risico op acute hartdood op te sporen en verder te begeleiden in het traject van verder onderzoek, sportadvisering/sportgeschiktheidsbeoordeling en behandeling. De werkgroep maakt een onderscheid tussen de twee doelgroepen: − Topsporters onder de 35 jaar − Breedtesporters onder de 35 jaar Aanbeveling voor sporters: Voor de topsporters onder de 35 jaar beveelt de werkgroep een verplichte (eenmaal per twee jaar) cardiovasculaire screening volgens het Lausanne protocol aan. Aan breedtesporters onder de 35 jaar wordt geadviseerd om op vrijwillige basis een cardiovasculaire screening volgens het Lausanne protocol te ondergaan. Met behulp van een korte vragenlijst kan de breedtesporter zelf zijn/haar risico inschatten en bepalen of het verstandig is een cardiovasculaire screening te ondergaan.

Bijbehorende documenten: