Woensdag 22 juli 2015

Sportletsels bij mensen met een lichamelijke beperking

Sportbeoefening is een populaire vrijetijdsbesteding. Een groot nadeel van sportbeoefening is echter het risico van het oplopen van een sportletsel.
Onderzoeksartikel, verschenen in Geneeskunde & Sport, 1, 2004. J.W.E. Verlouw, R. Dekker, C.P. van der Schans, K. Postema. Trefwoorden: Sport & Geneeskunde, handicap, sportblessure, motorische beperking, sportletsels, lichamelijke beperking

Sportbeoefening is een populaire vrijetijdsbesteding. Een groot nadeel van sportbeoefening is echter het risico van het oplopen van een sportletsel. Gegevens over het voorkomen van sportletsels bij breedtesporters met een lichamelijke motorische beperking ontbreken. Dit onderzoek is er op gericht meer inzicht te verkrijgen in het voorkomen, de aard en de behandeling van sportletsels bij mensen met een lichamelijke beperking, met als doel een adequaat beleid te kunnen ontwikkelen voor een optimale behandeling. Het onderzoek is een cross-sectionele studie waarbij een populatie van 245 sporters met een motorische lichamelijke beperking was betrokken. Er werden 360 sportactiviteiten beoefend, verdeeld over 35 verschillende sportdisciplines. Bij 52 sporters (21%) ontstonden 65 sportongevallen in een tijdsperiode van 12 maanden. Zowel het beoefenen van meerdere sporten als het beoefenen van rolstoeltennis, zitvolleybal of atletiek zijn gerelateerd aan een significant verhoogd risico op het verkrijgen van een sportletsel. De bovenste extremiteit was het meest frequent aangedaan (61%). Spierletsels kwamen het meeste voor (52%). In de acute fase werd 54% van de sportletsels behandeld, waarbij de huisarts een groot aandeel had. Bij de nabehandeling werd de fysiotherapeut het meeste geconsulteerd (53%). Ten tijde van het invullen van de vragenlijst gaf 44% (n=23) van de sporters met een letsel restverschijnselen aan. Als gevolg van het sportletsel konden 37 sporters hun sportactiviteit tijdelijk niet uitvoeren en waren er veranderingen in sportniveau en duur van de sportbeoefening.