Woensdag 22 juli 2015

Sportgerelateerde problemen bij de huisarts: Een onderzoek naar voorkomen, presentatie, nomenclatuur, behandeling, verwijsbeleid en gevolgen voor sportbeoefening en werk

In het Nederlandse zorgstelsel wordt de huisarts veelal als eerste geraadpleegd in geval van klachten door sportbeoefening. Het doel van dit onderzoek is inzicht verkrijgen in de omvang van het voorkomen van sportgerelateerde problemen in de huisartspraktijk, het interval tussen ontstaan van het sportgerelateerde probleem en het bezoek van de patiƫnt aan de huisarts, de diagnosen die de huisarts bij sportgerelateerde problemen stelt, het huisartsgeneeskundig handelen dienaangaande, het verwijsgedrag en gevolgen ervan. Gedurende oktober en november 1999 registreerden 16 huisartsen in hun 12 huisartspraktijken alle sportgerelateerde problemen.
Onderzoek, verschenen in Geneeskunde & Sport, 36, 4, 2003. F. Baarveld, G. van Enst, B. Meyboom-de Jong, J. Schuling. Trefwoorden: huisarts, epidemiologie, diagnostiek, therapie, sportverzuim, arbeidsverzuim

In het Nederlandse zorgstelsel wordt de huisarts veelal als eerste geraadpleegd in geval van klachten door sportbeoefening. Het doel van dit onderzoek is inzicht verkrijgen in de omvang van het voorkomen van sportgerelateerde problemen in de huisartspraktijk, het interval tussen ontstaan van het sportgerelateerde probleem en het bezoek van de patiënt aan de huisarts, de diagnosen die de huisarts bij sportgerelateerde problemen stelt, het huisartsgeneeskundig handelen dienaangaande, het verwijsgedrag en gevolgen ervan. Gedurende oktober en november 1999 registreerden 16 huisartsen in hun 12 huisartspraktijken alle sportgerelateerde problemen. In dit onderzoek werd een incidentiecijfer gevonden van 23,1 per 1000 patiënten. Gemiddeld kregen de patiënten 1,5 adviezen/behandelingen per consult. Van alle patiënten werd 7% verwezen naar een orthopeed of een sportarts. Sportverzuim van 1 week tot 1 maand kwam bij een kwart van de patiënten voor; arbeidsverzuim duurde bij tenminste 8% langer dan twee weken. Als de huisarts meer specifiek sportgerelateerde diagnosen stelt zal de behandeling mogelijk meer gericht kunnen zijn. Dat kan dan wellicht leiden tot een reductie van sport- en arbeidsverzuim.