Donderdag 27 augustus 2020

Sportgeneeskunde Advies Nazorg COVID-19: herstel fysieke fitheid

De zorg wordt sinds voorjaar 2020 geconfronteerd met post-COVID-19 patiƫnten. Aangezien het om een nieuw ziektebeeld gaat, wil de Vereniging voor Sportgeneeskunde (VSG) haar leden, zijnde de sportarts en andere zorgverleners die actief zijn in de generieke beweegzorg, ondersteunen bij het maken van de best mogelijke behandelkeuzes d.m.v. dit VSG advies.
Verantwoordelijk: werkgroep Exercise is Medicine van de Vereniging voor Sportgeneeskunde Trefwoorden: Revalidatie, COVID-19, Exercise is Medicine Vereniging voor Sportgeneeskunde (VSG) -werkgroep Exercise is Medicine Auteurs Robert Rozenberg, Goof Schep, Marieke van Vessem en Jan-Willem Dijkstra

De zorg wordt sinds voorjaar 2020 geconfronteerd met post-COVID-19 patiënten. Aangezien het om een nieuw ziektebeeld gaat, wil de Vereniging voor Sportgeneeskunde (VSG) haar leden, zijnde de sportarts en andere zorgverleners die actief zijn in de generieke beweegzorg, ondersteunen bij het maken van de best mogelijke behandelkeuzes d.m.v. dit VSG advies. Dit advies is tevens een aanvulling op de ‘Leidraad Nazorg voor patiënten met COVID-19’ en ‘Leidraad Nazorg voor IC-patiënten met COVID-19’ van de FMS.2,3 De werkgroep pretendeert nadrukkelijk niet volledig te zijn in haar advies omdat er nog zoveel onbekend is op dit moment. Dit document moet gezien worden als een dynamisch document welke periodiek zal worden aangepast o.b.v. nieuw te verschijnen wetenschappelijke inzichten. Voor advies met betrekking tot beschermingsmiddelen verwijzen we naar de ‘Leidraad Niet meer besmettelijk na COVID-19 infectie’ van de FMS4

Sportgeneeskunde Advies Nazorg COVID-19: herstel fysieke fitheid (PDF)

Infografic behorend bij: Sportgeneeskunde advies nazorg COVID-19: herstel fysieke fitheid